DENİZ LİSESİ'NE GİRİŞ KOŞULLARI

Deniz Lisesine giriş koşulları Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinin 13'üncü Maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
Giriş ile ilgili diğer koşullar aşağıda sıralanmıştır:

• Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış; sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak.

• Askeri Liseler Sınavına (ALS) giriş yılının Haziran döneminde doğrudan mezun olmak (Lise sınıflarında - hazırlık sınıfı dahil - öğrenim görenlerin başvurusu geçersizdir).

• Okul bitirme derecesi (son beş yılın ortalaması) en az 3,50 (100'lük sistemde 75) olmak.

• Deniz Lisesine başvurduğu yılda en az 13 (2001 doğumlu), en fazla 16 (1998 doğumlu) yaşında olmak.

• Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak. (Göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından izler bulunmamak, düztaban olmamak, konuşmasında ve duymasında en küçük bir kusuru bulunmamak, ne derece olursa olsun, gözlük, lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak.)

• Türkçe'yi kusursuz konuşmak. (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak.)

• Yapılacak ön sağlık muayenesinde, yaş, boy (ayakkabısız) ve kilo aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar içinde bulunmak.


Yaş

En Az Boy (cm) - Kilo (Kg)

En Fazla Boy (cm) - Kilo (Kg)

13

140,5 - 30

171,5 - 67,45

14

146,5 - 34,2

178,5 - 72,8

15

152,5 - 39,5

182,5 - 77,6

16

158 - 44,9

185 - 80,8

Özel Koşullar

• Deniz Lisesi'ne giriş için ÖSYM tarafından yapılan 2014 yılı Askeri Liseler Sınavı (ALS) ve Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yeterlilik Testleri, Mülakat ve Hastane Sağlık Kurulu muayenesi aşamalarını içeren 2'nci Seçim Aşamasını başarıyla tamamlayarak; Performans Puanına göre yapılacak sıralamada Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen kontenjan içerisinde olmak.

•“Askeri Okullara Alınan Öğrenciler İle Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik"te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek.

•Temel Askerlik (İntibak) Eğitiminde başarılı olmak