DENİZ LİSESİ KOMUTANLIĞI ÖĞRENCİ ALIM FAALİYETLERİ

Deniz Lisesi Tanıtım Broşürü

 

 

  

1. ÖĞRENCİ KAYNAKLARI

 

Öğrenci kaynakları Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinin 13'üncü Maddesinde belirtilmiştir. Deniz Lisesinin ara sınıflarına öğrenci alınmamaktadır.

 

  

2. DENİZ LİSESİ’NE GİRİŞ KOŞULLARI

Deniz Lisesine giriş koşulları Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinin 13'üncü Maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Giriş ile ilgili diğer koşullar aşağıda sıralanmıştır:

•  Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış; sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak.

•  Askeri Liseler Sınavına (ALS) giriş yılının Haziran döneminde doğrudan mezun olmak (Lise sınıflarında - hazırlık sınıfı dahil - öğrenim görenlerin başvurusu geçersizdir).

•  Okul bitirme derecesi (son beş yılın ortalaması) en az 3,50 (100'lük sistemde 75) olmak.

•  Deniz Lisesine başvurduğu yılda en az 13 (1999 doğumlu), en fazla 16 (1996 doğumlu) yaşında olmak.

•  Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak. (Göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından izler bulunmamak, düztaban olmamak, konuşmasında ve duymasında en küçük bir kusuru bulunmamak, ne derece olursa olsun, gözlük, lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak.)

•  Türkçeyi kusursuz konuşmak. (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak.)

•  Yapılacak ön sağlık muayenesinde, yaş, boy (ayakkabısız) ve kilo aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar içinde bulunmak.

Yas

En Az Boy (cm) - Kilo (Kg)

En Fazla Boy (cm) - Kilo (Kg)

13

140,5 - 30

171,5 - 67,45

14

146,5 - 34,2

178,5 - 72,8

15

152,5 - 39,5

182,5 - 77,6

16

158 - 44,9

185 - 80,8

    
  

Özel Koşullar

  • Deniz Lisesi'ne giriş için ÖSYM tarafından yapılan 2012 yılı Askeri Liseler Sınavı (ALS) ve Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yeterlilik Testleri, Mülakat ve Hastane Sağlık Kurulu muayenesi aşamalarını içeren 2'nci Seçim Aşamasını başarıyla tamamlayarak; Performans Puanına göre yapılacak sıralamada Deniz.Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen kontenjan içerisinde olmak.
  • “Askeri Okullara Alınan Öğrenciler İle Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik"te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek.
  • Temel Askerlik (İntibak) Eğitiminde başarılı olmak

  

3. ÖĞRENCİ ALIM FAALİYET TAKVİMİ

2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılı Deniz Lisesi Komutanlığı Öğrenci Alım Faaliyet Takvimi.

1. Başvuru Tarihleri (ÖSYM Sınav Başvuru Merkezlerine Yapılacaktır.) 20 Şubat -16 Mart 2012

2. Askeri Liseler Yazılı Sınavı (ÖSYM Başkanlığınca Yapılacaktır.) 29 Nisan 2012

 

  

4. YAZILI SINAV (ALS)

Deniz Lisesi'ne giriş için başvuru işlemleri 20 Şubat - 16 Mart 2012tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar; www.tsk.tr , www.osym.gov.tr internet sitelerinden temin edecekleri Askeri Liseler Sınavı (ALS) Aday Bilgi Formunu yine bu sitelerde yayımlanan ALS 2012 kılavuzuna uygun olarak dolduraracak, mezun olacakları ilköğretim okuluna onaylatacak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin sınav başvuru merkezlerinden birine teslim edeceklerdir. Sınav başvuru merkezleri www.osym.gov.tr ve www.tsk.tr sitelerinden ilan edilecektir. Başvurularda adayın kendisinin bulunması ve yanında kimlik belgesinin bulunması zorunludur. Adayların başvuruya gitmeden önce sınav ücretlerini kılavuzda belirtilen bankaya yatırmaları gerekmektedir.

Deniz Lisesi'ne öğrenci seçim işlemleri iki aşamada yapılmaktadır. Birinci aşama Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin okullarına başvuran öğrencilerin tümünün katıldığı 29 Nisan 2012 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak yazılı sınav aşamasıdır. Yazılı sınavda uygulanan test, Sözel ve Sayısal olmak üzere iki bölümden oluşmakta olup soru ağırlıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yazılı sınav sonucuna göre sıralamaya giren ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca belirlenen baraj puanını aşan adaylar 2'nci Seçim Aşamasına çağrılırlar.

DERSLER

SORU ADEDİ

AĞIRLIĞI

Türkçe

30

%20

Sosyal Bilimler

15

%10

     -İnkilapTarihi

(7)

 

     -Milli Tarih

(4)

 

     -Milli Coğrafya

(4)

 

Matematik

30

%35

Fen Bilimleri

25

%35

GENEL TOPLAM

100

%100

 

 

  

5. İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI

Adaylar; Haziran - Temmuz ayları içerisinde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarınca ortak yapılacak olan ve Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yeterlilik Sınavı, Mülakat ve Hastane Sağlık Kurulu Muayenesi aşamalarından oluşan 2'nci Seçim Aşamasına katılmak üzere Hava Harp Okulu Komutanlığı - Yeşilyurt/İstanbul sınav merkezine çağrılır.

İkinci Seçim Aşaması aşağıda belirtilen safhalardan oluşmaktadır:

 

    
  

Ön Sağlık Muayenesi

Uzman doktorlar tarafından aday öğrencilerin fiziksel görünümleri incelenerek, boy ve kiloları ölçülmekte, sağlıkla ilgili ön koşulları taşıyıp taşımadıkları tespit edilmektedir. Ön sağlık muayenesinde yetersiz bulunan adaylar elenmektedir.

 

    
  

Bedeni Yeterlilik Sınavı

 

Adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonunu meydana çıkaracak testler uygulanmaktadır. Uygulanacak testler ve baraj değerleri aşağıdadır:

Test Türü

1. Grup Barajı (13-14 Yaş)

2. Grup Barajı (15-16 Yaş)

400 m Koşu

85 saniye

80 saniye

Durarak Uzun Atlama

160 cm

170 cm

Mekik (1 Dakika)

30 tekrar

35 tekrar

Basketbol Topu Fırlatma

7 metre

8 metre

Testlerin 2 veya daha fazlasında başarısız olan aday elenmektedir.

400 m Koşu  
Durarak Uzun Atlama
Mekik
Basketbol topu fırlatma
Basketbol topu fırlatma
Mekik (1 Dakika)
400 metre koşu
400 metre koşu
Durarak uzun atlama
Basketbol Topu Fırlatma

 

    
  

Mülakat

Görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmekte ve yetersiz bulunan öğrenciler elenmektedir.

 

 

    
  

Hastane Sağlık Muayeneleri

Mülakatlar sonrasında başarılı olan adaylar, sağlık muayenesi için hastaneye sevk edilmektedir. Hastane Sağlık Kurulu muayenesi sonucunda "Askeri Öğrenci Olur." Kaydını içeren sağlık kurul raporu alanlar asil ve yedek listelerde Performans puanına göre sıralamaya dahil edilir. Hastane Sağlık Kurulu muayeneleri 2 gün içinde yapılmaktadır.

 

  

6. KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

Hastane sağlık kurulu muayeneleri sonunda oluşturulan liste, kontenjan miktarı kadarı asil, geri kalanı yedek olmak üzere düzenlenmektedir. Sıralama sonuçları 2.seçim aşamasının tamamlanmasından sonra internetten kamuoyuna duyurulmaktadır.

Asil listedeki adayların kesin kayıt işlemleri yapıldıktan sonra, asil listede bulunan adaylar ile kontenjanın dolmadığı takdirde yedek listeden adaylar çağrılarak kontenjan tamamlanmaktadır.

 

  

7. İNTİBAK EĞİTİMİ

Kesin kayıt işlemi tamamlanan adaylar 15 günlük intibak eğitimine alınmaktadır. İntibak eğitiminde temel askeri eğitim verilmektedir. Bu süreç, adayın Deniz Lisesi'ni tanımasını ve intibak etmesini kolaylaştırmak amacıyla uygulanmaktadır. Bu süreç içerisinde uyum sağlayamayan adaylar okuldan ayrılabilmektedir.

 

  

8. SIKÇA SORULAN SORULAR

Deniz Lisesine giriş için Askeri Liseler Sınavı başvuru belgesini nereden alabilirim?

Askeri Liseler Sınavı başvuru belgeleri www.tsk.tr , www.osym.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilmektedir.

ALS ve SBS sınavlarına ayrı ayrı girilebiliyor mu?

ALS ve SBS sınavları birbirinden bağımsız iki sınav olduğundan her ikisine de ayrı ayrı girilebileceği gibi sonuçları da birbirini etkilememektedir.

Deniz Lisesine kaç kere başvurma hakkımız var?

Deniz Lisesine ilköğretim son sınıftaki öğrenciler mezun oldukları yıl yalnızca bir kere başvurabilirler.

Deniz Lisesine giriş puanı nasıl hesaplanmaktadır?

Adayın giriş puanının hesaplanması için öncelikle 2. seçim aşamasına başarıyla geçerek hastane muayenelerine gönderilmiş ve bu muayeneler sonucunda Askeri Öğrenci Olur kaydını içeren sağlık kurulu raporu almış olması gerekir. Bu şartları taşıyan adayların ALS dereceleri, Bedeni Yeterlilik Sınavı ve Mülakat puanlamalarını içeren Performans Puanları hesaplanır. Adaylar bu puanlara göre sıralanarak asil ve yedek listeler oluşturulur.

 

  

9. ULAŞIM / İLETİŞİM

Heybelida’da konuşlanan Deniz Lisesi Komutanlığı’na ulaşım; Kabataş, Kadıköy, Bostancı,Maltepe, Kartal'dan kalkan İDO'ya ait şehir hatları vapurları, tekneler ve deniz otobüsü seferleriyle sağlanmaktadır. Vapur tarifesini sitemizin ulaşım linkinde bulabilirsiniz.

Deniz Lisesi Komutanlığı’nın açık adresi aşağıda verilmiştir.

Sorularınız için dzlisesi.alim@dzkk.tsk.tr posta adresinden bilgi alabilirsiniz.

Deniz Lisesi Komutanlığı
Heybeliada – İstanbul

Tel : (0216) 3510073, 3510074

Öğrenci Alımları ile ilgili sorularınız için dzlisesi.alim@dzkk.tsk.tr posta adresinden bilgi alabilirsiniz.

 

  

10. LİNKLER